فیزیک کوانتوم

علم مغناطیس درمانی

علم بررسی اثرات مغناطیس بر حیات، دانشی پر اهمیت و شایان توجه است و در آینده در درمان و پیشگیری از بیماری ها و حفظ جان انسان ها و به طورکلی در حرفه پزشکی جایگاه ویژه ای پیدا خواهد کرد. اولین بار در نوشته های یونانی   80   سال قبل از میلاد مسیح به آهن ربای طبیعی اشاره شده است. منطقه ای در ایالات یونان به نام گلنزیا است که در این منطقه معادن آهن رباهای طبیعی وجود دارد و تصور می شد علت نام گذاری به این دلیل باشد. بنابرنظر دیگری اولین بار توسط یک چوپان یونانی به نام ماگنس کشف شده است. ماگنس روزی هنگام عبور از روی تخته سنگی با شگفتی دریافت که عصای دستی اش جذب آن می گردد. به این ترتیب سنگ مذکور مغناطیس نام گرفت. بنابرنظر دیگر آغاز این روش توسط بیانکو پزشکی چینی، حدود   500   سال قبل از میلاد مسیح و ارایه اولین رساله در این زمینه حدود   300   سال بعد در کشور چین بوده است. کاربرد مغناطیس تنها محدود به چینی ها نبوده است. به عنوان نمونه جالینوس در قرن سوم میلادی از این روش در درمان اختلالات فعالیت روده بزرگ استفاده می کرده و یا ابوعلی سینا در قرن یازدهم از این روش در درمان مالیخولیا استفاده می کرده است. مطالعات و تحقیقات طی قرون متمادی در کشور چین جریان داشته به طوری که این سرزمین را مهد این روش درمانی می دانند. همچنین مطالعات در اروپا از قرن   18   میلادی آغاز شد. در این زمان نوبل،  ضمن انجام مطالعات دقیقی در این زمینه، کار خود را به انجمن سلطنتی طب فرانسه ارسال می کند. متعاقب آن از طرف انجمن، جمعی مامور بررسی راجع به خواص درمانی مغناطیس می شوند. انجام یک سری از مطالعات توسط محققان ژاپنی صورت گرفت و نتیجه کار خود را چنین بیان کردند: کاربرد میدان مغناطیسی بسیاری از علایم دردناک بیماران را برطرف می کند. (منبع:سایت خبری ابتکار)

علم بررسی اثرات مغناطیس بر حیات، دانشی پر اهمیت و شایان توجه است و در آینده در درمان و پیشگیری از بیماری ها و حفظ جان انسان ها و به طورکلی در حرفه پزشکی جایگاه ویژه ای پیدا خواهد کرد. اولین بار در نوشته های یونانی   80   سال قبل از میلاد مسیح به آهن ربای طبیعی اشاره شده است. منطقه ای در ایالات یونان به نام گلنزیا است که در این منطقه معادن آهن رباهای طبیعی وجود دارد و تصور می شد علت نام گذاری به این دلیل باشد. بنابرنظر دیگری اولین بار توسط یک چوپان یونانی به نام ماگنس کشف شده است. ماگنس روزی هنگام عبور از روی تخته سنگی با شگفتی دریافت که عصای دستی اش جذب آن می گردد. به این ترتیب سنگ مذکور مغناطیس نام گرفت. بنابرنظر دیگر آغاز این روش توسط بیانکو پزشکی چینی، حدود   500   سال قبل از میلاد مسیح و ارایه اولین رساله در این زمینه حدود   300   سال بعد در کشور چین بوده است. کاربرد مغناطیس تنها محدود به چینی ها نبوده است. به عنوان نمونه جالینوس در قرن سوم میلادی از این روش در درمان اختلالات فعالیت روده بزرگ استفاده می کرده و یا ابوعلی سینا در قرن یازدهم از این روش در درمان مالیخولیا استفاده می کرده است. مطالعات و تحقیقات طی قرون متمادی در کشور چین جریان داشته به طوری که این سرزمین را مهد این روش درمانی می دانند. همچنین مطالعات در اروپا از قرن   18   میلادی آغاز شد. در این زمان نوبل،  ضمن انجام مطالعات دقیقی در این زمینه، کار خود را به انجمن سلطنتی طب فرانسه ارسال می کند. متعاقب آن از طرف انجمن، جمعی مامور بررسی راجع به خواص درمانی مغناطیس می شوند. انجام یک سری از مطالعات توسط محققان ژاپنی صورت گرفت و نتیجه کار خود را چنین بیان کردند: کاربرد میدان مغناطیسی بسیاری از علایم دردناک بیماران را برطرف می کند.
انواع نیروی مغناطیسی
-  نیروی مغناطیس زمین: زمین به تنهایی یک مغناطیس عظیم کروی با دو قطب شمال و جنوب  است و انرژی این میدان مغناطیسی بین قطب شمال و جنوب در جریان است. بنا بر یک تئوری، منشا» نیروی مغناطیسی زمین بار الکتریکی احاطه کننده زمین است. با توجه به این تئوری ها، زمین یک آهن ربای معلق با قطبین شمال و جنوب و خطوط و نیروی مغناطیسی که دارد به موجودات زنده روی زمین اثر مستقیم دارد. نه تنها زمین، بلکه بدن انسان به علت ماهیتی که دارد و حتی کوچک ترین اتم  خاصیت مغناطیسی دارد. به همین علت، حیات و زندگی موجودات در رابطه تنگاتنگ با خاک و زمین است. مثلا راه رفتن روی چمن با پای برهنه باعث غم زدایی و رفع خستگی می شود. خوابیدن به سمت میدان مغناطیسی و اثربخشی گل بازی در کنار دریا که باعث آرامش می شود; از اثر نیروی مغناطیس زمین است.
نیروی مغناطیسی خورشید: خاصیت مغناطیسی خورشید، حدود صد برابر بزرگتر از زمین است. تغییر و تحول در میدان مغناطیسی خورشید منجر به طوفان های مغناطیسی می شود که منجر به تغییراتی در میدان مغناطیسی زمین می شود. به عنوان مثال لکه های خورشیدی منجر به آشفتگی  روی موجودات می شود. 
نیروی مغناطیسی ماه: در هنگام بدر ماه مایعات بدن با سهولت بیشتری جریان پیدا می کنند. یا روز اول و وسط ماه علاوه بر توصیه مذهبی از نظر علمی، موجب حفظ تعادل مایعات بدن می شود. برگزاری مراسم و دعا خواندن در هنگام رویت ماه نیز سفارش شده است. همچنین ستارگان بی شمار کهکشان، مغناطیس بزرگی هستند که بر زندگی، ذهن و بدن ما اثر می گذارند. 
اثر مغناطیس بر اندام های بدن 
ثابت شده سلول های عصبی مغز که ارگان کنترل کننده اعمال فیزیکی و روانی است در افراد بزرگسال به طور متوسط   30   وات انرژی الکتریکی تولید می کند. قلب، معده، اندام ها و عضلات نیز برای پیشبرد اعمال خود، الکتریسیته تولید می کنند. وجود الکترولیت های مختلف در بدن ازجمله کربن، نیتروژن، فسفر و سایر مواد شیمیایی که از راه غذا، بازسازی می شوند، مسئول تولید الکتریسیته هستند. اگر تولید الکتریسیته به علت بیماری، گرسنگی و یا عدم تعادل ذهنی نقصان پیدا کند، احساس خستگی می کنیم. باید توجه داشت که قطبین جغرافیایی و مغناطیسی با هم منطبق نیستند. قطب مغناطیسی شمال زمین، نزدیک قطب جغرافیایی جنوب زمین و قطب مغناطیسی جنوب زمین در نزدیکی قطب جغرافیایی شمال است. 
فارماکولوژی مغناطیسی 
- افزایش فعالیت پمپ سدیم -  پتاسیم در سطح سلولی 
 - خنثی کردن تحریک دردناک از طریق بالابردن آستانه درد
- افزایش جریان خون بر موضع و متعاقب آن افزایش درجه حرارت موضعی 
- کاهش نفوذ پذیری عروق و خروج مایع از رگ ها به داخل فضای میان بافتی و در نتیجه تخفیف تورم موضع 
- تعدیل عملکرد سیستم عصبی خودکار و تقویت آن 
- افزایش ترشحات مفید بدن 
- پاک شدن خون از لخته ها و از بین بردن انسداد وریدها
- بازسازی سلول  های پیر و خسته و افزایش رشد آن ها
اصول و وسایل درمان الکتریکی 
یک ابزار ساده آهنی که با عبور جریان الکتریسیته ،مغناطیسی می شود  شامل هسته آهنی است که داخل یک سیم پیچ استوانه ای از جنس سیم روکش دار قرار گرفته است. با اتصال این سیم پیچ به جریان الکتریسیته، هسته آهنی مغناطیسی شده و مانند یک آهن ربا عمل می کند و با قطع و وصل جریان خاصیت آهن ربایی خاموش و روشن می شود و توسط یک تنظیم کننده قدرت آهن ربایی کم و زیاد می شود. نقایص آن وابسته بودن به جریان الکتریسیته، داشتن قدرت زیاد و عدم امکان استفاده از آن به روی اندام های نرم و حساس است. امواج مغناطیسی حاصل از آهن رباهای الکتریکی متفاوت با امواج اشعه ایکس است. این امواج به استخوان ها و عضلات و مغز و اعصاب نفوذ می کند و ایجاد ناخوشایندی می کند. ولی در درمان التهاب مزمن مفاصل، درد، تورم و بیماری های استخوان موثر است.
آهن رباهای مورد استفاده در درمان 
بر اساس تجربه از نوعی آهن ربای گرد و مسطح که حاوی دو قطب آهن ربایی در دو انتهای خود هستند استفاده می شود و آن را در غلافی از یک پوشش خاص به نام پلاستیک که مقاوم به خراش است قرار می دهند. (اصطلاحا چنین آهن ربایی پریمر نامیده می شود) آهن رباهای الکتریکی در نزدیکی آهن ربای پریمر و پایین دو آهن ربای پریمر و یا در دو طرف، مقابل آهن ربای پریمر، روی قسمت آسیب دیده قرار می گیرد. از دیگر ابزار مغناطیس درمانی، آهن ربای سرامیکی قوسی  شکلی است که قدرت کمی دارد و در محل هایی از بدن که انحنا دارد، مثل چشم، گوش، گلو، بینی و در درمان خردسالان زیر سه سال به کار می رود. آهن رباهای پرقدرت آلیاژی برای بزرگسالان به کار می رود. آهن رباهای متوسط آلیاژی برای جوانان زیر   16   سال و همچنین برای بیماران ضعیف به کار می رود. این آهن رباها در حفاظی از چوب قرار داده می شود. 
چگونگی استفاده از آهن رباهای الکتریکی 
درمان مغناطیسی در درمان بیماری های مختلف موثر است. به عنوان مثال در سردرد قطب شمال یک آهنربای سرامیکی روی شقیقه راست و قطب جنوب آهنربای مشابه روی شقیقه چپ قرار داده می شود و در این حالت آهنربای الکتریکی پنج دقیقه روی هر گونه قرار می گیرد. و یا برای درد سیاتیکی قطب شمال آهنربای پریمر در قسمت فوقانی اندام گرفتار جائی که دردشروع می شود قرار داده می شود و آهنربای الکتریکی در کنار آن قرار داده می شود. سپس قطب جنوب آهنربای پریمر دیگری کف پای همان طرف و آهنربای الکتریکی روی پا همان طرف قرار داده می شود.
انواع بندهای مغناطیسی 
-  سربند مغناطیسی: این سربند روی پیشانی بسته می شود و برای مشکلات پیشانی، شقیقه و کل سر مفید است و در درمان میگرن، بی خوابی، ضعف قوای مغزی و کم حافظه بودن به کار می رود.
-  گلوبند مغناطیسی: دور گلو بسته می شود و برای شکایاتی نظیر سرفه، التهاب، تحریک گلو،اوریون، گلو درد و التهاب لوزتین و غیره مفید است. 
-  مچ بند تنظیم جریان خون: این مچ بند برای تنظیم فشارخون به کار می رود. 
-  شکم بند مغناطیسی: برای رفع بیماری های شکم و پشت مفید است. همچنین برای اختلالات گوارشی، دردشکم، پشت و کمردرد، دردهای عضلانی، درد مربوط به سنگ کلیه و دیسک به کار برده می شود. 
-  زانوبند مغناطیسی: برای رفع مشکلات مختلف زانو نظیر التهاب مفصل، دردهای عضلانی، روماتیسم، خشکی و تورم مفصل مناسب است. 
-  گردنبندهای مغناطیسی: در درمان بیماری های قفسه سینه، بیماری های ریوی مثل آسم، برونشیت، التهاب، درد قفسه و تجمع مایع در فضای جنب مفید است. 
طی سال های گذشته از مغناطیس به عنوان وسیله ای در جهت کاهش درد و درمان بسیاری از بیماری ها و مشکلات استفاده می شده است. در مطالعه ای که توسط استیفن پارت از نوع تمام کور (هم محقق و هم افراد مورد مطالعه از روش مطالعه اطلاعی ندارند) در دانشکده پزشکی پایلور شهر هوستون انجام شد; اثرات مغناطیس حقیقی و کاذب را در دو گروه با هم مقایسه کردند.   50   بیمار مبتلا به زانو درد را به مدت   45   دقیقه تحت دو روش درمانی پلاسبو و مغناطیس درمانی قرار دادند. نتایج نشان داد   29   بیماری که در معرض مغناطیس درمانی قرار داشتند درد کمتری را نسبت به بیماری که در معرض روش های پلاسبو بودند، احساس می کردند.

/ 0 نظر / 36 بازدید